Rozhovor s Petrem Novákem

Petr Novák se narodil 2. srpna 1974, v současné době studuje Technickou univerzitu v Liberci. Je zakladatelem a sbormistrem Českolipského dětského sboru, který má za sebou již mnoho úspěchů, a od 1. 2. 2009 se stal novým ředitelem KD Crystal.

 

Před čtyřmi měsíci ses stal ředitelem KD Crystal, stihl ses už od té doby "zabydlet" na novém místě?

Ano, ale ten začátek nebyl nejjednodušší. Na druhou stranu mi hodně pomohla podpora celého týmu KD, mých přátel a výborná komunikace s vedením města i úsekem kultury.

Chceš nějak sám zhodnotit tu dobu, co jsi na postu ředitele KD Crystal?

Jestli mohu, rád. Mám vnitřní pocit, že drtivá většina mých kroků byla správná. Odezva z KD, nebo od veřejnosti mi dává za pravdu, že ve většině případů to jde správným směrem. Konkrétně jsem stabilizoval a doplnil tým této příspěvkové organizace a musím říci, že v tomto okamžiku už to je téměř to, co jsem chtěl, a mám z toho velkou radost. Dále musím s radostí konstatovat, že jsem splnil další slib a závazek s otevřením restaurace, která v nejbližší době bude připravena pro veřejnost. V programové skladbě se nám podařilo naplánovat celou sezónu a máme tam skutečné perly a myslím, že si každý přijde "na své".

Co speciálního tedy chystáte pro českolipské milovníky kultury?

S velkou radostí musím oznámit, že jsme například po dlouhém jednání dostali do tour TŘI SESTRY s Visacím zámkem, připravujeme Hradišťan, Čechomor, Psí vojáky, Jablkoň, Fleret, Pavla Šporcla a Romano Stilo a mnoho pěkných divadelních představení.

KD Crystal se navrátil např. k Pašijovým hrám, teď podpoří i festival Všudybud. Bude i nadále podporovat místní kulturu? Jak?

Bude. Myslím, že právě Pašijové hry a Všudybud jsou odrazovým můstkem a osobně se zasadím, aby smysluplná spolupráce, nebo podpora "místní" kultury ze strany KD byla nejen jednorázová.

 

Klub Autonomia skončil, z jakých důvodů to bylo? Chystá se otevření podobného místa pro mladé?

Je to těžké, protože klub Autonomia měl v pronájmu poměrně velké prostory a platby jsou v zimních měsících poměrně velké a krize samozřejmě doléhá po stránce kulturní i na běžnou veřejnost. Jednoduše řečeno, nebyl zájem o návštěvu a pan provozovatel celý provoz neutáhl.
Máme v plánu prostory upravit a připravit pro klub prostor v menším měřítku a vyjdeme tak vstříc i po stránce finanční někomu, kdo bude pro takový klub "dýchat"!

Podepisuje se tedy nějak (už tolikrát skloňovaná krize) na kulturním životě v České Lípě?

Ano, právě jsem částečně odpověděl a myslím, že zájem se sice nezmenšil, ale musíme reagovat tím, že nemůžeme nakupovat tolik kulturních pořadů na jeden měsíc. Nabídneme menší skladbu a kvalitu.

Ty sám jsi zakladatelem Českolipského dětského sboru, takže je hudba nejen tvým koníčkem. Nemáš třeba nějakou koncepci spolupráce se školami, formou výchovných koncertů pro děti?

Na koncepci jsme pracovali a připravujeme ji. Výchovné koncerty z naší produkce určitě budou, ale ještě přesně nevíme, jak často budeme tento druh kultury nabízet. Chceme právě podpořit i další subjekty tím, že mají prostor, v němž mohou kulturu sami připravit, nebo se s námi na koncertech podílet. Zmíním, že připravujeme "hodinu zpěvu" a některé divadelní pořady.

V červnu budou probíhat i tradiční Městské slavnosti, na co bys nás pozval?

Musím zdůraznit, že jsem velmi rád, že Městské slavnosti jsou z produkce KD Crystal, což byl jeden z bodů, které jsem předkládal u výběrového řízení. Pozvu na MIG 21, BUTY, Petra Kotvalda, Neckyádu, koncert k poctě patronů města Petra a Pavla v Bazilice Všech svatých, kde bude uvedeno kromě jiných dílo Antonína Dvořáka: TE DEUM, dále středověké město, jarmark, street basketbalový turnaj, přijedou internacionálové Slavie Praha, uslyšíme i Žosanku, program škol, mažoretky, atd.

Jak je to vlastně s budovou KD Crystal? Budou probíhat nějaké úpravy nebo rekonstrukce?

KD Crystal zatím nechystá zásadní venkovní úpravy, ale jedno překvapení, které zatím nemohu prozradit. V interiéru dojde určitě k nějakým změnám, protože tento dům bude plně využit denním provozem.

Je budova plně využívána?

Zatím ne, ale je otázkou dnů, kdy to radikálně změníme. Nejen restauraci, ale i v přízemí máme jeden nápad na s realizací prostoru pro veřejnost, což jistě veřejnost zaujme a příjemně překvapí.

V dnešní době jsou velmi populární různé internetové sociální sítě. Co si myslíš o kultuře přes internet?

Kultura přes internet je jistě zajímavá, ale osobně mám nejraději osobní setkání nebo setkávání, ale je jasné, že tuto kulturu člověk musí přijmout a být v obraze.

Používáš třeba dnes velmi populární facebook?

Snažím se jít s dobou, ano, používám a musím říci, že člověk ani mnohdy netuší, jaké vymoženosti komunikace k nám přijdou. Je to skvělá možnost a i KD jako celek se nějak zapojí.

Děkuji.
 

Stáhnout PDF