Lípa

Lípa vychází jako z větší části nekomerční měsíčník, je distribuován zdarma v České Lípě a okolí (nejen do domácností, ale i do škol a klubů), Novém Boru a okolí, Stružnici, Zahrádkách a Zákupech. Oslovuje více jak 55 tisíc obyvatel nákladem 22.550 kusů. Je to největší informační médium v regionu, podporuje kulturní dění nejen daty v kulturním kalendáři, ale i recenzemi, rozhovory, články. Lípu vydává Reklamní agentura DEUS od roku 2004. Za tu dobu prošel časopis velkou změnou a ani do budoucna nemáme v plánu zahálet. Plánujeme rozšíření jak do počtu stran, tak i po obsahové stránce. Chceme kvalitně a včas informovat nejen o připravovaných kulturních akcích, nových Cd, knihách, filmech, ale věnovat se i seriálům- např. Českolipský underground, Industriál.

Distribuce prosinec 2008

Česká Lípa  16 000 ks

počet pobyvatel 38.776/ doručovaných domácností 11.718

včetně : středních škol, KD Crystal, Clubu Luxor, Infocentra, Žizníkova a Dubice

Nový Bor      5 435 ks

počet obyvatel 12 .152/ doručovaných domácností 6.573

včetně : Pihelu, Sloupu v Čechách, Bukovan, Prysku a Svoru

Stružnice         400 ks

počet obyvatel 865/doručovaných domácností 247

včetně : Bolřetína a Jezvé (92ks)

Zákupy             403 ks

počet obyvatel 2.786/ doručovaných domácností 196

Zahrádky          220 ks

počet obyvatel 637/ doručovaných domácností 434


Distribuce celkem 22 550 ks v prosinci 2008

Oslovujeme 55.200 obyvatel

Stáhnout PDF