Smrt, nebudeš se báti - Radka Denemarková

Tato nevšední monografie vyhrála Magnezii Literu v kategorii publicistika. Je to kniha, na které její autorka pracovala osm let. Je obrazem života Petra Lébla (1965-1999), divadelního režiséra, scénografa, herce, ale hlavně velké osobnosti. Vyšla v den devátého výročí jeho smrti. Číst se dá jako velký román, strhující příběh, mapa života jednoho zvláštního muže -charismatického muže, který byl nadán talentem, schopností imaginace a velkou výtvarnou fantazií. Autorka, která se tématu zhostila, jak sama říká „po Léblovsku“, se nevyhýbá ani nepříjemným věcem – psychické nemoci, nejasnostem v sexuální orientaci, posedlosti tvorbou... Je to obraz soucitný, citlivý i tvrdý. Je podložený korespondencí, deníky, dobovými dokumenty, ale i vlastními zážitky autorky a vzpomínkami pamětníků. Sugestivní koláž o životě a o divadle v 80. a 90. letech vypovídá i o literárním talentu Radky Denemarkové. Vytvořila knihu, která u nás nemá obdobu. „Léblův život byl plný vzdoru, takže jsem chtěla, aby tam byl i ten. Chtěla jsem, aby kniha měla rytmus vln,“ dodává autorka.

Vydal Host 2008


 

Stáhnout PDF