Městská knihovna Česká Lípa představuje...

O české populaci se všeobecně tvrdí, že je ateisticky zaměřená. Autoři publikace „Náboženství v menšině“ se odmítli smířit se zjednodušujícími tezemi o „ateistickém“ charakteru české populace a snažili se za touto náboženskou laxností odhalit jemnější kresbu dnešního náboženského života. Provedli proto výzkum ve dvou v rámci České republiky odlišných městech. Jihomoravský Mikulov je zástupcem silně náboženského regionu, spadá do oblasti, kde se obyvatelstvo příliš neměnilo a představuje tak stabilní lokalitu s nepřerušenými tradicemi. Jako jeho protipól byla vybrána Česká Lípa, kde v průběhu minulého století došlo k podstatné výměně obyvatel, k rychlému růstu města díky těžbě uranu, k minimalizaci vlivu náboženství na veřejný život. Výsledky výzkumu v České Lípě jsou zpracovány ve čtyřech kapitolách s názvy: Církevní religiozita v České Lípě, Českolipská necírkevní spirituální scéna, Náboženské spirituální představy, zkušenosti a zájmy českolipských občanů a Město uranu a extrémů. Zájemci se mohou s publikací seznámit v čítárně Městské knihovny Česká Lípa na nám. T. G. Masaryka.

Lužný, Dušan, 1964-, Nešpor, Zdeněk R., 1976-. Náboženství v menšině : religiozita a spiritualita v současné české společnosti. Dušan Lužný, Zdeněk R. Nešpor a kolektiv. Vyd. 1. Praha : Malvern, 2008. 206 s. ISBN 978-80-86702-53-7.


 

Stáhnout PDF