Městská knihovna Česká Lípa představuje ...

Městská knihovna v České Lípě se vždy snažila sbírat dokumenty týkající se vlastivědy našeho okresu, případně kraje. Po roce 1989 knih z této oblasti začalo v policích regálů utěšeně přibývat. Každé město našeho regionu má již svou monografii, která mapuje jeho historii a vývoj, k městům se postupně přidávají také obce. Posledním „úlovkem“ knihovny do regionálního fondu je publikace s jednoznačným názvem „Stvolínky“ a podnázvem „Kapitoly z minulosti obce“, kterou pro obec Stvolínky připravil pan Bohumil Daniel.

Autor knihy se nesoustředil pouze na historický vývoj obce, na historická data, přiblížil čtenáři také množství památek Stvolínek a okolí (zámek, kostel, kapličky, křížky, sochy), nevynechal informace týkající se soustavy rybníků i přírodních zajímavostí. O obsahu knihy vypovídají názorně názvy některých kapitol: Otazníky kolem názvu vsi a jejím vzniku, Pohled do pravěku, Majitelé Stvolínek do roku 1647, Biskupské Stvolínky, Zámek, Kostel Všech svatých, Kaple sv. Justina, Náhrobní desky ve Stvolínkách a kalendář, Barokní svět soch a zázraků, Staré cesty, Prales, Smrtka u dvou svatých, Z Malého Boru mezi rybníky k Ovčímu můstku, Zastávka na Tanečku, Vodopád v Kolném, Sezímky atd.

Knihu plnou zajímavých vlastivědných informací doplňuje množství fotografií, ilustrací a kreseb, dvacátou osmou kapitolu publikace pak tvoří seznam použitých pramenů a literatury. Knihu si zájemce může prezenčně prohlédnout v čítárně Městské knihovny v České Lípě na náměstí T. G. Masaryka 170, domů si ji pak může vypůjčit z naučného oddělení tamtéž.

Daniel, Bohumil, 1943-. Stvolínky : kapitoly z minulosti obce. Bohumil Daniel. Vyd. 1. Stvolínky : Obec Stvolínky, 2008. 137 s.
 

Stáhnout PDF