Vzpomínky na Afriku

Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě si vás dovoluje pozvat na výstavu nazvanou Vzpomínky na Afriku. Výstava bude zahájena 7. 4. 2010 od 17:00 v ambitu kláštera přednáškou autora fotografií RNDr. Františkem Pelcem, náměstkem ministra životního prostředí, který strávil v Africe jeden a půl roku života. Autor pohovoří o tom, jak fotografie vznikaly a čím ho tento kontinent učaroval. Nebude chybět ani prostor pro vaše dotazy.

 

Pár vět o autorovi
František Pelc (nar.1962) se profesně celý život zabývá ochranou životního prostředí. Vystudoval Univerzitu Karlovu, kde v roce 1986 získal titul doktora přírodních věd. Dlouhodobě se zaměřuje na problematiku obnovy lesů v imisně poškozených pohořích a hledání rovnováhy mezi ochranou přírody, chráněnými územími a hospodářským rozvojem regionů. V roce 1993 založil Nadaci pro záchranu a obnovu Jizerských hor, kde je předsedou správní rady. Svoje mise v ochraně přírody zahájil vedením Správy Chráněné krajinné oblasti Jizerské hory (1990-1995), v letech 1995-2002 a 2006-2007 byl ředitelem Správy chráněných krajinných oblastí České republiky resp. Agentury ochrany přírody a krajiny ČR, v současnosti je náměstkem ministra životního prostředí, kde řídí sekci ochrany přírody a krajiny. Publikoval desítky odborných článků a byl editorem několika strategických dokumentů ochrany přírody. V letech 2002-2006 byl zvolen poslancem Parlamentu ČR, kdy byl za svou práci dvakrát vyhlášen nejzelenějším členem sněmovny. Fotografováním přírodních fenomémů a krajiny se zabývá patnáct let, jeden z jeho učitelů je předseda Fotoklubu Safír Turnov, Břetislav Jansa. V Africe strávil více než jeden a půl roku života. Tento kontinent ho učaroval svou rozmanitostí, přírodními krásami, lidmi, ale i ohrožeností ekologické stability krajiny významné nejen pro obyvatele kontinentu, který je kolébkou lidstva. Postupně nahlédl do krajin Somálska, Jihoafrické republiky, Botswany, Zimbabwe, Madagaskaru, Namibie a Keni.

 

Stáhnout PDF