Výstava "Putování za předky"

Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě spolu s Českou genealogickou a heraldickou společností v Praze vás srdečně zvou na výstavu, která se koná ve dnech 9.4.-23.5.2010 v prostorách augustiniánského kláštera. Ve středu 28. dubna od 18:00 hodin se uskuteční beseda s promítáním o genealogii a heradlice v Bieberově koncertní síni.

 

Cílem této výstavy je srozumitelnou a přitažlivou formou seznámit širokou laickou veřejnost s pomocnými vědami historickými jakými jsou genealogie a heraldika. Podnítit tak jejich zájem nejen historii regionu kde žijí, ale především o minulost vlastního rodu. Návštěvník výstavy může spatřit na řadě výstavních panelů ukázky archivních záznamů o předcích, které jej chronologicky provedou od současnosti až k minulosti a umožní mu sledovat vytvoření rodové posloupnosti. Tyto záznamy jsou doplněny dalšími ukázkami, které ilustrují v historických zápisech možnosti poznání života i charakteru vlastních předků a oživují tak někdy dramaticky jindy humorně strohost životopisných dat narození, sňatků a úmrtí.
Rodopisná část je bohatě doprovázena výstavkou krásně vypracovaných erbů, dokumentující nejen historii heraldiky šlechtické, církevní či cechovní, ale i současnou renezanci heraldiky městské i možnosti heraldiky občanské.


 

Stáhnout PDF