V České Lípě se opět na slavnostech poděkovalo

V rámci Městských letních slavností konaných ku poctě patronů města Česká Lípa, sv. Petra a Pavla, proběhl další ročník udělování ceny starosty města. Slavnostní ocenění zvolených kandidátů tzv. „Poděkování starostky“ se uskutečnilo v sobotu 20. června v Kulturním domě Crystal. Pamětní list spolu s cenou v podobě křišťálové plastiky s pískovaným textem předala oceněným starostka města Česká Lípa Hana Moudrá za přítomnosti delegací z partnerských měst, pro tentokráte z německého města Mittweidy a polského Boleslawiece. Křišťálové plastiky jsou pak barevně rozlišeny dle jednotlivých kategorií. Opět, stejně tak jako v loňském roce, byl oceněným předán finanční dar ve výši 10.000,- Kč.

„V  pomyslném seznamu dnes figuruje již pětatřicet osobností, neboť již osm let je milou a příjemnou výsadou představitele České Lípy, aby každoročně u příležitosti městských slavností předal Poděkování několika Českolipanům, kteří si za své počínání zaslouží naše veřejné uznání,“ řekla starostka města Hana Moudrá. „Svůj mimořádný přístup tyto osobnosti projevují v různých sférách lidského bytí a za to, co vykonaly ve prospěch svého města a svých spoluobčanů, jim právem náleží projev naší úcty a obdivu. Bez podobných lidí by byl náš českolipský život mnohem chudší. Ledacos bychom v něm totiž postrádali. Třeba zajímavé kulturní akce, sportovní nadšení, historické souvislosti anebo dobré skutky,“ dodává dále starostka Hana Moudrá.

První nominovanou osobností za oblast kultury se pro rok 2009 stal pan Martin. Prokeš. Pan Martin Prokeš vystudoval v roce 1994 zpěv na teplické konzervatoři a poté pokračoval ve studiu v Praze na Hudební akademii muzických umění. Jako sólista spolupracoval se Severomoravskou filharmonií Olomouc, Filharmonií Hradec Králové a Janáčkovou filharmonií. Je také stálým členem souboru Schola Gregoriana Pragensis. Od roku 1999 se začal věnovat také agenturní činnosti, a proto má na svém kontě i celou řadu úspěšných kulturních projektů. „Díky jednomu z nich se Martin Prokeš zapsal do novodobé kulturní historie již jako mladík, když přišel s nápadem uspořádat v České Lípě festival duchovní hudby. Pod vedením Martina Prokeše vyrostla během deseti let doslova na zelené louce v našem městě nebývalá kulturní událost, která už dávno přestoupila hranice města i regionu a zařadila se v České republice mezi uznávané hudební akce. Důkazem jsou nejenom zvučná jména interpretů, kteří přijímají pozvání na festivalové pódium, ale především ohlasy spokojeného publika,“ řekla dále starostka Hana Moudrá. Předaná žlutá křišťálová plastika vyjádřila poděkování za založení a každoroční organizování dnes již mezinárodního festivalu Lípa Musica, jehož festivalové srdce bije právě v České Lípě.

Za oblast práce s mládeží, pro kterou je určena zelená křišťálová plastika, byl pro letošní rok oceněn uznávaný pedagog, magistr Vladimír Ort. Na dráhu pedagoga se Mgr. Vladimír Ort vydal před více než půl stoletím, přesněji v roce 1958, kdy v Liberci vystudoval pedagogickou školu pro učitele národních škol a nastoupil jako ředitel jednotřídní národní školy v Radči. Během následujících let působil také v Horní Polici či ve Skalici. Při zaměstnání vystudoval i Pedagogickou fakultu University Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, kterou úspěšně dokončil v roce 1967. Jeho aprobací byl český jazyk a dějepis. V průběhu dalších let se stal vedoucím pedagogického oddělení odboru školství na tehdejším českolipském ONV a posléze vedoucím školním inspektorem v České Lípě a pověřeným vrchním inspektorem na inspektorátu Liberec. V roce 1996 se vrátil do školy a začal s rozvahou sobě vlastní velice úspěšně ředitelovat největší českolipské základní škole na sídlišti Špičák, kde od roku 2001 do roku 2006 dále působil jako učitel na částečný úvazek. „Ačkoliv si pan Ort v současné době již „užívá“ zaslouženého starobního důchodu, v případě potřeby stále poskytuje občasnou výpomoc na dvou základních školách v České Lípě. Proto mi dovolte, abych mu za jeho celoživotní pedagogickou práci vyjádřila jménem města své upřímné poděkování s přáním, aby v našich školách podobné autority neubývaly,“ poděkovala starostka Hana Moudrá.

Třetí oceněnou osobností v kategorii sportu za dlouholeté příkladné vedení jedné z největších českolipských sportovních organizací, Tělovýchovné jednoty Lokomotiva, se stal Ing. Alois Leder. Za toto ocenění si odnesl modrou plastiku. Ing. Alois Leder pracoval jako ředitel českolipské žosky, která svého času byla i největším sponzorem Lokomotivy. Už v této době zastával jako velký příznivec a milovník sportu funkci čestného předsedy v této organizaci. Po odchodu do důchodu byl pak valnou hromadou v dubnu roku 1990 zvolen do funkce výkonného předsedy a tuto funkci zastával obdivuhodných devatenáct let. Pod jeho vedením dosáhla TJ Lokomotiva velmi dobrých sportovních výsledků, zejména pokud jde o aktivní zapojení mládeže, která se v této tělovýchovné jednotě těšila velké podpoře. „Nejen výkonný výbor Lokomotivy, který pana Ing. Leadera na letošní ocenění nominoval, ale i já jsem proto přesvědčena, že si „Poděkování starostky“ za práci ve prospěch města Česká Lípa v oblasti sportu plně zaslouží, neboť své bohaté zkušenosti z řídící práce v továrně dokázal beze zbytku uplatnit i v následné v mnohaleté činnosti ve prospěch sdružení. Ráda bych ještě dodala, že Ing. Leder přebírá ocenění také u příležitosti svých letošních 70. narozenin a ukončení funkce předsedy TJ Lokomotiva Česká Lípa,“ řekla starostka Hana Moudrá.

„Tak trochu zvláštní kategorií je oblast, pro kterou je určena červená křišťálová plastika za mimořádný projev lidskosti nebo hrdinský čin, neboť k jejímu udělování nepřistupujeme každoročně. Letos však bude Poděkování starostky předáno i za tuto oblast, a to za záchranu lidského života psovodu Jaroslavu Brožovi,“ řekla starostka Hana Moudrá. Pan Brož je od roku 1992 zaměstnancem Policie ČR. Nejprve působil na oddělení hlídkové služby a v letošním roce byl přeřazen do skupiny služební kynologie spolu se služební fenou jménem Orca. Tato celookresní výjezdová skupina psovodů zasahuje například při pátrání po pohřešovaných osobách, vloupání do objektů, narušení veřejného pořádku či řešení domácího násilí. Jedním z řady podobných služebních výjezdů Jaroslava Brože byl i noční výjezd do obce Velký Valtinov, kde po hádce mezi partnery muž odešel neznámo kam se slovy, že se „jde oběsit“. Po příjezdu na místo se tak rozjelo pátrání, kde mohlo jít o lidský život. Orca naštěstí zachytila pachovou stopu, a díky tomu Jaroslav Brož objevil u nechráněného železničního přejezdu na jednom ze stromů hledaného muže. Na krku měl již připravenu smyčku z kabelu. Zachránce tak o svém nálezu okamžitě informoval operační středisko i záchranku a zároveň se snažil s mužem navázat verbální komunikaci. Ta však zůstala bez odezvy. Sebevrah se rozhodl skončit se životem a skočil. Jeho pohotový zachránce však v téže chvíli použil svůj nůž k odříznutí smyčky a začal s resuscitací, neboť muž upadl do bezvědomí. Oživování prováděl až do chvíle příjezdu rychlé záchranné služby a díky ní byly životní funkce zachovány a muž mohl být odvezen k dalšímu vyšetření do nemocnice. Dnes je tento člověk živ a zdráv.

„Úplně nakonec jsem si pro tuto dnešní slavnostní chvíli nechala oblast, kterou jsem do Poděkování starostky zařadila teprve letos. Vedlo mne k tomu hned několik důvodů. Tím nejpodstatnějším je fakt, že jsme vlastně několik let neměli speciální plastiku pro sociální a zdravotní oblast. Od letošního roku ji proto bude nově reprezentovat duhová plastika, vyjadřující svým barevným spektrem životní optimizmus a naději, kterou dokáží rozdávat ti, kterým bude udělována,“ vysvětlila starostka Hana Moudrá. Držitelkou první duhové plastiky se stala porodní asistentka Dana Pastorová, nominovaná za entuziasmus, lásku a péči, kterou již řadu let věnuje pacientkám na gynekologicko porodnickém oddělení a to nejenom tehdy, když na ně přijde jejich těžká hodina, ale již v době jejich těhotenství a nakonec i naplněného mateřství. Do českolipské nemocnice nastoupila jako porodní asistentka gynekologicko – porodnického oddělení před osmadvaceti lety. Mnohé pacientky si jí pamatují i jako velice milou sestřičku z operačních sálů, kde rovněž působila. Právě letos tomu však je deset let, co zastává náročnou a odpovědnou funkci vrchní sestry na gynekologicko – porodnickém oddělení. Svými spolupracovníky je oceňována za svou komunikativnost, organizační talent a milou povahu. Gynekologické oddělení pod jejím vedením šlape jako hodinky. Dana Pastorová se navíc nebojí pustit ani do zajímavých novinek, a tak například zavedla dnes již oblíbené cvičení a kurzy s těhotnými ženami. V rámci možností se podílí i na modernizaci a zútulnění svého oddělení, které již dávno nepřipomíná strohé nemocniční prostředí. Ve spolupráci s městem například zajistila originální obrazovou výzdobu celého oddělení. Jako správný profesionál bedlivě ve svém oboru sleduje nové trendy a sebevzdělává se a o své poznatky se dělí i se svými kolegyněmi. Velice úzce spolupracuje také s maminkami z mateřského centra Pumpkin, které ji mezi sebou vždycky rády vidí. „Dana Pastorová zde reprezentuje stav zdravotních sestřiček, které významně ovlivňují nemocniční prostředí, a proto si važme těch, které při plnění svých náročných zdravotnických povinností nezapomenou ani na „nepovinné“ milé slovo či úsměv a o pacienty obětavě pečují,“ řekla na závěr starostka Hana Moudrá.

Kateřina Amrichová
Tisk. mluvčí MěÚ Česká Lípa

 

Stáhnout PDF