SVOBODA NENÍ SAMOZŘEJMOST

Eurocentrum v Jablonci nad Nisou pořádá u příležitosti oslav dvaceti let výročí svobody festival Svoboda není samozřejmost. Program bude obravdu bohatý. Čekají nás koncerty legend jako jsou DG 307 či The Extempore Rock&Jokes Band. Bohatý hudební program budou doprovázet četné přednášky, promítání filmů i výstavy. Svoboda není samozřejmost, pojďte si to připomenout a nezapomínejte!

 

Čtvrtek, 12. listopad, 2009 do Středa, 18. listopad, 2009
areál Eurocentra, Městská knihovna, zdarma
Cyklus připomínající léta potlačování vlastního názoru v české společnosti
Akci pořádá Město Jablonec n. N. ve spolupráci s Eurocentrem a Městskou knihovnou.
VSTUP ZDARMA
 

Čtvrtek 12. 11.
Městská knihovna
18:00 Samizdatová literatura po roce 1968
Přednáška Mgr. Evy Koudelkové, Ph.D.
Dr. Eva Koudelková přednáší na Pedagogické fakultě Technické univerzity v Liberci meziválečnou českou literaturu a literaturu světovou. Ve svých odborných pracích i ediční činnosti se místně zaměřuje převážně na náchodský a liberecký region. Spolupracuje s východočeským regionálním časopisem Rodným krajem, s časopisem Krkonoše, ... V roce 2000 založila v Liberci vlastní Nakladatelství Bor, které se kromě regionální tematiky zabývá i lingvistikou a filosofií.

Pondělí 16. 11.
Klub Na Rampě
18:30 Historie čs. undergroundu
Přednáška Františka Čuňase Stárka
František Stárek, známý také pod přezdívkou Čuňas, je jednou ze základních postav českého undergroundu. Od sedmdesátých letech se podílel na organizování hudebních produkcí a přednášek a na šíření samizdatové literatury, za což byl také několikrát odsouzen k vězení. Od roku 1977 se věnoval organizačním a distribučním aktivitám spojeným s Chartou 77. Podílel se na ustavování Občanského fóra. Od dubna 1990 pracoval v české kontrarozvědce. Od roku 2008 pracuje v Ústavu pro studium totalitních režimů.
http://www.cunas.cz/

19:30 The Plastic People ve filmu
Příběh legendární kapely, která proti své vůli tvořila dějiny

21:00 DG 307
Koncert hudební skupiny
Skupina vznikla v roce 1973 spojením dvou významných postav české podzemní kultury. Vůdčí osoba The Plastic People Mejla Hlavsa a básník Pavel Zajíček vytvořili hudební těleso, pracující s hudební koláží doprovázející Zajíčkovy texty a výkřiky. V letech 1973-75 skupina experimentovala s hudebními i nehudebními vlivy. Její vystoupení se stala neopakovatelnými happeningy. Nepočetná vystoupení se konala na neobvyklých místech, v ateliérech či na vesnických statcích přátel. Skupina Dg. 307 se spolu s dalšími nonkonformními umělci stala trnem v oku tehdejšího politické moci. Represe vyvrcholily rokem 1976, kdy Zajíček s řadou dalších hudebníků skončil za svoje umělecké vyjádření ve vězení. Po jeho propuštění absolvovali Dg. 307 jen dva koncerty v roce 1979. V roce 1980 Zajíček odjel do švédského exilu a soubor zmlkl. Roku 1992 Zajíček spolu s Hlavsou znovuobnovil kapelu projektem Uměle ochuceno, jejž posléze obohatili o další hudební nástroje, zvuky a smyčky. Skupině zůstal princip tvorby, jehož jádro tvoří zhudebněná poezie Pavla Zajíčka, vložená tentokrát do podstatně harmoničtějších a melodičtějších struktur.
http://bandzone.cz/dg307

Úterý 17. 11.
Foyer Eurocentra
17:00 Vernisáž výstavy Sametový Jablonec 1989-1992

Kino Junior
18:00 Kouř
Jedinečný muzikál Tomáše Vorla ve zhuštěném prostředí jednoho industriálního komplexu nabízí reflexi snad všech podstatných složek totality. Projekt bez obtíží zpracoval normalizační morálku i estetiku a do filmového života účinně převedl poetiku divadla Sklep. Zároveň Vorel s pronikavostí tak typickou pro mistry sarkasmu rozkryl v nadšeném sametově-revolučním kódu tehdy takřka opomíjené tóny falešného divadla a v průběhu natáčení je inkorporoval do scénáře. Nelze přehlédnout jasnozřivost filmového finále, ve kterém se staré mísí podle podivně harmonického scénáře s novým a svině si náhle nasazují škrabošky s lidskou tváří. Obrozený vzduch továrny tak pořád nese silný zápach totalitního kouře.

Klub Na Rampě
20:00 Je Je Neduha & Extempore
Koncert skupiny k 35. výročí založení
Skupinu Extempore založil J. J. Neduha původně jako folk-rockové seskupení, ve kterém hrál na kytaru a zpíval. V produkci skupiny vzniklo několik celovečerních pořadů, z nichž nejslavnější bylo společné dílo Extempore a pantomimické skupiny Paskvil, bláznivá rocková opereta Milá čtyř viselců.
J. J. Neduha vystupoval profesionálně od roku 1966. Hrál epizodní role v šesti českých celovečerních filmech, kreslil, psal texty a povídky. V roce 1968 a 69 navštívil Anglii, Dánsko, NSR a Benelux, kde se snažil poznat co nejvíc z nové tvorby mladých hudebníků i výtvarníků. Od roku 1973 pracoval manuálně, neboť PKS odmítlo uznat jeho pěvecký projev za "profesionálně umělecký" a jeho písně označilo za "ideově závadné". http://www.extempore.sneznik.cz/

Středa 18. 11.
Malý sál Eurocentra
8:30 a 10:30 Alternativní hudba v době „normalizace"
Přednáška PhDr. Jana Bárty
PhDr. Jan Bárta je absolventem Fakulty pedagogické Technické univerzity v Liberci, kde vystudoval český jazyk a dějepis. V současné době působí jako učitel dějepisu na pražské základní škole, doktorand Ústavu politologie FF UK a externí přispěvatel ústeckého literárně-kulturního časopisu H_aluze. Spolupracuje s Ústavem pro soudobé dějiny AV ČR a jeho Centrem orální historie, odborně se věnuje vztahu neoficiální hudební scény a státní moci v 80. letech v Československu.

Knihovna
10:00-17:30 Sametová revoluce objektivem regionální televize
Smyčka nově zdigitalizovaných filmů z jabloneckého archivu nabídne během 70 minut televizní magazíny z roku 1989. Pro srovnání budeme moci shlédnout záběry lokální televize z roku 1999 a krátké šoty České televize připomínající výročí sametové revoluce.

18:00 České země v sevření dvou totalitních režimů 1939-1989
Přednáška s besedou PhDr. Jana Stříbrného
PhDr. Jan Stříbrný je historik s vyhraněným zájmem o dějiny druhého odboje, ale také 2. viceprezident České křesťanské akademie. V letech 1974-1990 byl zaměstnán v Českém svazu protifašistických bojovníků, kde měl na starosti ústřední a okresní historickodokumentační komise. V současné době se zabývá českými církevními dějinami 20. století a je členem vědecké rady Ústavu pro studium totalitních režimů.

VÝSTAVY:

Městská knihovna
5. 10.-30. 12. (pondělí-pátek), 8.00-18.00 hodin
Ze samizdatové a exilové literatury
Výstava nabízí ohlédnutí za zakázanou literární tvorbou ukázkami z děl Václava Havla, Milana Kundery, Pavla Kohouta, Josefa Škvoreckého, Evy Kantůrkové a dalších autorů.

Eurocentrum
17. 11.-30. 12. (pondělí-pátek), 8.00-20.00 hodin
Sametový Jablonec 1989-1992 - výstava fotografií
Fotograf Bohumil Jakoubě nastiňuje sérií fotografií průběh Sametové revoluce od listopadových událostí roku 1989 průběžně až do roku 1992. Autor v této době pracoval jako oficiální fotograf Občanského fóra a fotografoval v Jablonci nad Nisou a v Praze. 
 

Zdroj:
http://www.eurocentrumjablonec.cz/akce/program-akci/

Stáhnout PDF