Stěhujeme se!

Pro všechny návštěvníky serveru www.i-lipa.cz přinášíme zásadní informaci. Od 1. května 2010 jsme propojeni se serverem www.i-noviny.cz, kde najdete všechno to, na co jste byli zvyklí na našem webu a mnoho dalších aktuálních informaci z našeho regionu. Doufáme, že www.i-noviny.cz vás plně uspokojí a zachováte nám svoji přízeň.

Stáhnout PDF