Slavnostní otevření II. etapy cyklostezky Varhany

Vážení,
dovolte mi, abych Vás jako předsedkyně Svazku obcí Cyklostezka Varhany, pozvala na slavnostní otevření II. etapy cyklostezky Varhany,které se uskuteční 12. listopadu 2009 v 11:00 hodin v obci Horní Libchava.

 

Součástí slavnostního dne bude, za předpokladu příznivého počasí, již tradiční cyklojízda po nově dokončené II. etapě. Na hosty čeká rovněž malé občerstvení.

Svazek obcí Cyklozsteka Varhany je tvořen zástupci měst Česká Lípa, Kamenický Šenov a zástupci obcí Horní Libchava, Volfartice a Nový Oldřichov. Projekt cyklistické stezky z České Lípy do Kamenického Šenova, který celkově zahrnuje trasu dlouhou 17 km využívá těleso zrušené železniční trati. Investiční akce byla rozčleněna na tři samostatné etapy. První již zrealizovaná část cyklostezky vede z České Lípy přes Manušice do Horní Libchavy a měří 5,3 km. Tato etapa slouží lidem od loňského léta. Druhá etapa cyklostezky, která byla v těchto dnech dokončena, představuje rozšíření o další 3 km a je pro návštěvníky připravena z Horní Libchavy do Volfartic. Poslední část bude zahrnovat trasu do Kamenického Šenova. Obě zrealizované etapy byly spolufinancovány ze Státního fondu dopravní infrastruktury.
Těšíme se na Vaši účast

S pozdravem

Hana Moudrá
starostka města Česká Lípa
předsedkyně svazku obcí

 

Stáhnout PDF