Pozvánka do Českolipského muzea a galerie

V lednu a únoru doplnili odborní pracovníci stálé expozice o nové exponáty. Každým rokem získá muzeum řadu nových exponátů a informací, které chce zpřístupnit široké, laické i odborné veřejnosti. Sbírkový fond muzea je doplňován ve všech oborech historie i přírodovědy a sbírky je třeba ukázat našim návštěvníkům. Stane se tak i v roce 2009. Připraveny jsou pro návštěvníky ukázky cínového a měděného nádobí, které je instalováno v nově zpřístupněných krbech. Soustava krbů byla opětovně vybourána, vyčištěna a návštěvníci si budou moci představit, jak byl klášter vytápěn pomocí krbů a kachlových kamen v minulosti.
Doplněna bude i nově otevřená stálá expozice „Svět moří a oceánů“. V závěru roku 2008 se muzeu podařilo, díky sponzorskému daru, získat novou kolekci krabů, hvězdic a dalších mořských živočichů.
Expozice „Svět zvířat“ byla doplněna o nové druhy především velkých savců jako je rys, kočka rybářská, antilopy, kapybara a nové druhy opic.
V přírodovědné části regionální expozice pokračuje doplňování nových druhů, které žijí na Českolipsku. Nově budou do expozice instalovány například jeřáb popelavý, volavka bílá a nutrie.
V expozicích jsou k vidění i nové živé exponáty hmyzu, pavouků, plžů a plazů.
Zcela nově byla instalována expozice ukázek sbírkových předmětů ze sbírky Vlastivědného muzea a galerie v prvním patře kláštera.
 

Stáhnout PDF