Pašijové hry na hradě Lipý

Kulturní dům Crystal uvádí v sobotu 3. dubna tradiční velikonoční projekt Pašijové hry na hradě Lipý. Začíná se již od deseti hodin dopoledne průvodem ze zahrady Vlastivědného muzea a galerie v České Lípě a samotná hra začíná v 15 hodin. Předcházet samotným Pašijovým hrám bude bohatý kulturní program, kde vystoupí například kejklíři, dobová skupina Řemdih a další.

Návštěvníkům hradu Lipý bude k dispozici velký velikonoční jarmark. Mezi stánky návštěvníci naleznou například: ubrusy, balónky, výklad karet, oděvy, batika, medovina, dobová krčma, grilované speciality, káva, svařák, čaj, domácí koláče, dřevěné hračky, ruční šperky, koření, cukrovinky, svíčky a mnohé další.
Pašije, z latiny přeloženo jako „utrpení“, je v původním významu vyprávění o utrpení a smrti Ježíše Krista. Označují se tak buď přímo evangelní vyprávění nebo příběhy, dramatické hry, liturgická čtení či hudební skladby, které se jimi inspirují a toto téma zpracovávají. Název pochází z prvního slova při předčítání či zpěvu evangelních pasáží při liturgii (Passio Domini nostri Iesu Christi secundum… „Utrpení našeho Pána Ježíše Krista podle…“).


 
Pašijová vyprávění tvoří druhou, více či méně zřetelně oddělenou část kanonických evangelií. Patrný je zájem tvůrců evangelií i tradice, z níž čerpali, na detailním popisu posledních událostí Ježíšova života, jak vyplývá ze srovnání délky a podrobnosti první části, věnované Ježíšovu životu, a části druhé, tj. pašijí. Ve všech evangeliích jsou pašijová vyprávění plna starozákonních citací a teologických interpretací, které představují Krista jako trpícího Božího služebníka, který svým utrpením naplňuje Písma.

Pašije obvykle začínají modlitbou Ježíše v Getsemanské zahradě; následuje zatčení díky Jidášově zradě, soud před židovskou veleradou, předvedení před Heroda, soud u Piláta, bičování, odsouzení k ukřižování, příprava na ukřižování, Ježíšova smrt a doprovodné události (zatmění nebe, zemětřesení apod.). Pašije končí Ježíšovou smrtí na kříži, resp. pohřbem.

Z původního biblického textu ve středověku vznikl církevní druh her, velikonočních mystérií. Tyto hry často přerostly do velkých divadelních představení. Jejich největší rozvoj spadá do 14.–15. století ve městech, jejich popularita se nejdéle udržela na venkově, kde se postupně staly tradicí. Nenechte si ujít jarní událost na hradě Lipý v centru České Lípy. Partnerem Pašijových her je Město Česká Lípa a Liberecký kraj.

zdroj: Wikipedie
foto: www.tomaskrivanek.com

Další informace naleznete na www.kdcrystal.cz.
 

Stáhnout PDF