Muzeum Českého ráje v Turnově vás zve....

Zveme vás na vernisáž archeologické expozice věnované nejstarším dějinám Českého ráje a horního Pojizeří, která se uskuteční ve čtvrtek 11. března 2010 v 16:30 hod v galerii Muzea Českého ráje v Turnově. Při této příležitosti bude pokřtěna publikace autorů Jana Prostředníka a Petra Šídy se stejným názvem jako slavnostně zahajovaná expozice.

 

Kmotry knížky budou Mgr. Irena Benková, ředitelka Ústavu archeologické památkové péče středních Čech a Mgr. Martin Tomášek, Ph.D. z Archeologického ústavu AV ČR v.v.i. v Praze.

Stáhnout PDF