Mimořádná umělecká symbióza

film: Muž s kinoaparátem (Čelovek s kinoapparatom)
SSSR, 1929, režie: Dziga Vertov
hudba: Magnetik
klub Progres, 17. 10. 2009, 19:00

http://www.klubprogres.cz/

Mimořádné moderní umělecké dílo, které položilo základy filmovému dokumentu a filmové eseji bude ke zhlédnutí v českolipském klubu Progres – Muž s kinoaparátem. 

Dziga Vertov jej natočil v roce 1929 a spolu s dalšími tvůrci sovětské školy té doby učinil Sovětský svaz filmovou velmocí své doby. Revoluční snímek je možno chápat jako filmový experiment, dokumentární záznam jednoho všedního dne, historický záznam každodennosti či jako esej o schopnosti filmového média. Tak i tak je díky svému revolučnímu způsobu montáže, která vedle sebe staví diametrálně odlišné záběry či jen graduje určité sekvence, vzájemnému prolínání několika obrazů v jednom záběru, dynamickým sekvencím natáčeným
z rychle jedoucího automobilu, motocyklu či lokomotivy, možné vnímat snímek také jako předobraz dnešního videoklipu. Jednoduchost a přímost zobrazení jsou ale přitom natolik neotřelé a unikátní, že se mnohdy až tají dech. Tomu odpovídá i absence jakýchkoli komentujících mezititulků, které by jakkoli narušovaly plynutí, tempo a vzájemné propojení obrazů.


Projekce tohoto snímku je výjimečná ještě v jedné věci. Spadá totiž do cyklu Němá Lípa, který klub Progres připravuje jednou měsíčně od října loňského roku. Pokud jsme tedy mluvili o videoklipovém působení filmu na diváky, je mimořádné, že jej bude divák moci vidět s živým hudebním doprovodem, a to pardubického dua Magnetik. Toto uskupení tvoří bývalí členové u posluchačů i kritiků oceňované kapely Moimir Papalescu & The Nihilists, konkrétně právě zmíněný Moimir Papalescu a Peter Van Krbetz. Fiktivní soundtrack k filmu Dzigy Vertova vychází z klasické elektronické školy, jejíž základy položili němečtí Kraftwerk. Hudba, jak už je u elektronické hudby běžné, je přibližně ze 70 procent připravena předem a přibližně z 30 procent improvizována na místě. To však nikterak neubírá na intenzitě prožitku a zapojení interpreta do percepce filmového obrazu. Projekt, který klub Progres připravil ve spolupráci se studentskou videoprojekcí DDM Libertin, byl již úspěšně uveden na letošním ročníku Letní filmové školy v Uherském Hradišti a my ho s chutí doporučujeme i českolipskému divákovi.
Klasika sovětské avantgardy 20. let se tak se strhujícím současným doprovodem Magnetik posouvá do jiných časových souvislostí a vy máte jedinečnou možnost přenést se do jiných myšlenkových dimenzí.

Jiří Gottlieber

Stáhnout PDF