IV. ročník Lužických ozvěn ekofilmu

Správa chráněné krajinné oblasti Lužické hory a Občanské sdružení přátel Lužických hor vás zve na IV. ročník Lužických ozvěn ekofilmu, který proběhne 28.11. 2009 v kině Nový Bor.

 

Program

9:00 – 9:30 NATURA BOHEMICA
Cena vyhlašovatele - města Český Krumlov - 2009
Režie: Jiří Petr
Země: Česká republika

Putování za přírodními klenoty České republiky – od luk, rybníků a lesů v nížinách, přes pískovcová skalní města a tajemná rašeliniště v podhůří až po severskou tundru na hřebenech nejvyšších českých hor.

Odůvodnění poroty:
Za zachycení těch nejmenších a nejobyčejnějších přírodních detailů, které kamera povýšila na obrazovou báseň.

9:30 – 9:40 OFICIÁLNÍ ZAHÁJENÍ IV. LUŽICKÝCH OZVĚN EKOFILMU

9:40 – 9:45 KONZUMAČNÍ
Cena v kategorii Volná tvorba - 2007
Režie: Walkir Fernandes, Felipe Grosso, Juliano Lamb, Fabio Pô
Země původu: Brazílie

Veselá kritika konzumu. Co se stane s člověkem, který nedokáže přestat konzumovat, i když jde na toaletu?!

Odůvodnění poroty:
Film dokázal na minimální ploše beze zbytku obsáhnout celou problematiku sebevražedného, krátkozrakého a nepoučitelného chování člověka na planetě Zemi.

9:45 – 10:30 NEZNÁMÁ ANTARKTIDA
Cena statutárního města České Budějovice - 2008
Režie: Pavol Barabáš
Země původu: Slovenská republika

Je první den bezvětří. Zrádné slunce svítí nepřetržitě ve dne v noci. Je slyšet děsivé ticho. Přitéká odevšad, doslova bolí. A zima. Bolí také. Opravdová, až nepředstavitelná. Všude, kam oko dohlédne, nedozírná bílá poušť. Sníh a obloha. Nic jiného jen dvě barvy: bílá a modrá. A hlavně – čisto. V hlavě, pod nohama i okolo. Nepřenositelná zkušenost. Čtrnáct milionů kilometrů čtverečních ledu a oni. Sami, kdesi uprostřed nejchladnějšího kontinentu. Rozhodli se, že půjdou pěšky od hranic antarktického kontinentu až na jeho nejvyšší bod.

Odůvodnění poroty:
Za autentické vyprávění příběhu odvážných slovenských a českých dobrodruhů, kteří se rozhodli zdolat nejvyšší horu Antarktidy.
 

10:30 – 10:45 KAMZÍK HORSKÝ TATRANSKÝ
Snímek z ekofilmu 2009
Režie, scénář: Pavol Kráľ
Země původu: Slovensko

Žáci základní školy v doprovodu lesního pedagoga navštíví museum Tatranského národního parku v Tatranské Lomnici, kde jim během vyprávění v představách ožívá vystavený exponát jedinečného tatranského živočicha kamzíka horského tatranského, který jim vypráví o svém životě. 

10:45 – 10:50 MARŤAN SPASITEL
Cena vyhlašovatele - Ministerstva životního prostředí - 2009
Režie: Tomáš Daněk
Země původu: Česká republika

Ani marťanovi nesvědčí prostředí naší znečištěné planety. Onemocní a je nucen svými vlastními prostředky planetu očistit, aby se uzdravil. Autorem animovaného filmu je teprve čtrnáctiletý Tomáš Daněk.

Odůvodnění poroty:
Za mimořádně profesionálně vyspělý umělecký projev čtrnáctiletého autora. Cena se uděluje i jako pozitivní motivace pro další autorovu tvorbu.

10:50 – 11:50 AFGHÁNSKÉ ŽENY ZA VOLANTEM
Cena v kategorii dokument - 2009
Režie: Sahraa Karimi
Země původu: Slovensko

Touha po svobodě je základním znakem lidskosti na celém světě. Liší se však svým charakterem a způsobem naplnění. Ženy v Afghánistánu se pokoušejí získat řidičský průkaz jako první krok k získání osobní svobody. Je však afghánská společnost připravená na ženy za volantem? Mladá talentovaná režisérka Sahraa Karimi ve svém filmu klade podobně naléhavé otázky. Sahraa se narodila a vyrostla v Kábulu, po letech života v Evropě se však vrací do rodné krajiny a sleduje život několika žen, které se pokouší získat řidičský průkaz. Jejich důvody a motivace jsou často dané rozdílným věkem, společenským postavením či rodinným zázemím. Sahraa se noří do jejich životů, plánů, hovoří o náboženství i rodinných tradicích, vysvětluje, proč je jejich cesta za řidičským „uměním“ zároveň i cestou za vlastní svobodou. Film je fascinujícím obrazem společnosti, ve které jsou sny v rozporu se skutečností a kde na ulici vidíme současně přítomnost spolu s živoucí kulturou z doby před 4000 lety.

Odůvodnění poroty:
Za citlivé zmapování ženské otázky v patriarchálním systému třetího světa, který i na
prahu 21. století staví mnohdy celou ženskou populaci do podmínek nedůstojných života.

11:50 - 11:55 SOUSEDÉ
Snímek z ekofilmu 2009
Režie, scénář: Sergey Mahov
Země původu: Bělorusko

Film vypráví o tom, že zvířata v běloruských lesích jsou výteční sousedé.
 

11:55 – 12:30 BHÚTÁN – HLEDÁNÍ ŠTĚSTÍ
Cena vyhlašovatele - Jihočeského kraje – 2009
Režie: Pavol Barabáš
Země původu: Slovensko

Říká se, že na Bhútán zapomněli lidé, ale nikdy ne bohové. Starodávné horské království, vtěsnané mezi indickým Assámem a čínským Tibetem, domorodci nazývají po svém – Zem hřmícího draka. Putování zapomenutou krajinou, ve které lidi uctívají vše živé, je vyprávěním o štěstí. Vnitřní pokoj je tady cennější než hon za materiálnem světa a harmonie s přírodou je všemu nadřazený princip. Dobrý král se stará o blaho poddaných. Místo hrubého domácího produktu upřednostňuje „hrubé domácí štěstí“. Malé himalájské království si totiž v křehkém vnímání štěstí zvolilo zvláštní cestu. Možná, že správnou.

Odůvodnění poroty:
Za přiblížení svérázného protikladu k současnému civilizačnímu shonu moderního světa.
 

12:30 – 13:00 ALEJE JAKO SOUČÁST NAŠÍ KRAJINY
Snímek z ekofilmu 2007
Režie: Ljuba Václavková
Země původu: Česká republika

Aleje zdobí českou a moravskou krajinu od dob baroka a staly se jejich samozřejmou součástí. Dokument provází diváky historickými i zcela neznámými alejemi, lemujícími pěšiny, cesty a silnice. O jejich samozřejmosti nikdy nikdo nepochyboval, i když od poloviny minulého století jim už nebyla věnována potřebná pozornost a péče. V letošní zimě ale nastalo velké kácení, zejména kolem silnic, a řada alejí zmizela. O tom jak, proč i z jakých dřeviny byly aleje po staletí vysazovány a pěstěny a proč jsou pro naši krajinu důležité hovoří geolog Václav Cílek, fotografka Hana Rysová, krajinný ekolog Pavel Klimeš a krajinní architekti Markéta a Petr Velíškovi.

13:00 – 14:00 VZPOMÍNKY NA AFRIKU

Poutavé vyprávění RNDr. Františka Pelce o africké přírodě, doprovázené promítáním a výstavou fotografií.

14:00 – 15:00 PŘESTÁVKA

15:00 – 16:30 Martin Žák & Old-Time Country Band STARÁ ALMARA

Písně dávných horalů a jiných dobrodruhů z časů osídlování "země zaslíbené". Dobové hudební nástroje.

 

Doprovodný program v přízemí kina :

- drobné občerstvení (káva, čaj a něco k zakousnutí )
- prodej obrázků Luďka Farkaše z ÚSP Kytlice
- prodej výrobků terapeutické komunity Nová Ves
- prodej adventních věnců
- ochutnávka čajů
- ukázka včelařství a ochutnávka produktů 

 

Stáhnout PDF