Dva Jihočeši

Od 9. května bude zahájena ve Vlastivědném muzeu a galerii v České Lípě výstava dvou jihočeských výtvarníků, kteří mají k České Lípě svůj svébytný vztah.

 

Malíř Ing.arch Ivan Čech prožil dětství v Ďáblicích u Prahy, po smrti obou rodičů putoval do dětského domova v České Lípě. Právě tady v něm probudil hluboký zájem o malování akad.malíř Josef Šrámek. I když pak I.Čech Lípu opustil, vystudoval architekturu a natrvalo se usadil ve Strakonicích, kde od roku 1990 starostoval, později pak pracoval jako šéf referátu regionálního rozvoje na okresním úřadu, Č. Lípu pravidelně navštěvuje. Jako výtvarník se zabývá zejména malbou. Jeho zvláštní kubistické pojetí přírodních motivů v sobě spojuje fundamentální vztah k přirozené krajině stejně jako ke krajině měst a obcí. Z Čechových obrazů je přímo hmatatelné okouzlení lidským umem, který vstupuje do krajiny citlivě, aby ji dotvářel, nikoli znásilňoval k obrazu svému. Snaha hledat harmonii je patrná i v dalších jeho výtvarných vyjádřeních, v návrzích vitráží či plakátů. Za sebou má desítky samostatných či společných výstav u nás doma a po celé Evropě.

Fotograf Karel Burda, o generaci mladší svého jihočeského kolegy, je fotografem tělem i duší. Pochází z Vodňan, kde také žije. Vystudoval lidovou konzervatoř při FAMU Praha, obor výtvarná fotografie u profesorů Jána Šmoka a Václava Vláška. Jeho umělecké zaměření je velmi široké, sahá od ateliérových portrétů či aktů přes žánrové snímky až ke stylizované fotografii. Blízká je mu rovněž fotografie jako svébytné výtvarné dílo blížící se abstraktnímu obrazu. Nevyhýbá se snímkům krajiny, které se však často v jeho ateliéru nečekaně proměňují z reportáže v pocitový, impresivní záznam skutečnosti. Do současné doby obeslal Karel Burda na 15O soutěží,získal 41 ocenění. Zúčastnil se 40 společných výstav a uspřádal 30 výstav autorských. Kromě naší vlasti vystavoval i v Rakousku, Německu, Francii, Polsku, Maďarsku, Rusku, Švýcarsku a Austrálii. Je zastoupen v soukromých sbírkách Německu, Rakousku,Švýcarsku, Austrálii a Japonsku.

Výstava, která v ambitu muzea potrvá do 7.6.2009, slibuje podnětnou konfrontaci dvou generačně i odlišně umělecky zaměřených osobností, jež spojuje vysoká estetická a řemeslná náročnost na svou práci.

autor článku : PaedDr. František Zborník

Stáhnout PDF